logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Taxeringslängd upprättas

   Lund i årtal

skattelangd

1713 upprättades en taxeringslängd för Lund. Det var ett resultat av kungens försök att reformera förmögenhetsbeskattningen. Notabelt är att de rikaste personerna i var rote var professorer.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén