logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Täppan

   Kvartersnamnen inom vallarna

Kvarteret Täppan infattas av Korsgatan, Bankgatan, Södra Esplanaden och Trädgårdsgatan.
Täppan ligger inom det område som på 1800-talet kallades Ripas äng och namnet associerar till småskaligt jordbruk.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 29 juni, 2018 av Ingrid André