logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Svenske kungen kommer till Lund

   Lund i årtal

KarlX

1658 kommer Karl X Gustav till Lund. Det svenska sällskapet blir inte särskilt imponerade av staden, vilken besiktigas under ledning av superintendenten Peder Vinstrup.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André