logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Svenska Bindgarnsfabriken startar

   Lund i årtal

bindgarnfabriken

bindgarnfabriken1889
 bildas Svenska Bindgarnsfabriken AB ur en fabrik som 1847 startats som en hantverksrörelse av en repslagaregesäll.

Läs mer om Bindgarnsfabriken här

  Senast uppdaterad 31 mars, 2019 av
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén