logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sven Lagerbring (1707-1787)

   Lundabor i sten och brons

Professor i historia
Lagerbring var född Bring men adlades 1769 och tog namnet Lagerbring.
Professor i historia 1742, doktor i juridik 1751.
Hävdade på ett banbrytande sätt källredovisning och källkritik. ”Sanning är historiens liv”.

Byst av Albert von Stockenström 1907.

Universitetsplatsen vid runstenskullen.

  Senast uppdaterad 24 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 23 november, 2015 av Ingrid André