logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Svartbrödernas tegelugn

   Spadtag

Inom dominikanklostrets område påträffades 1986 resterna av en stor ugn för tegeltillverkning. Munkarna behövde mycket tegel för sitt klosterbygge men kan också ha sålt till utomstående.

Grundmurarna runt ugnen visar att den legat inne i en byggnad,. skyddad för väder och vind. Den hade fyra brännkammare där de handslagna råteglen staplades in. Troligen varvade munkarna tegelbränning med av murkalk.

Ugnen bedöms ha varit igång ca 1370-1400.

Till höger, utanför bild, löper Magle Stora Kyrkogata.

Text: Claes Wahlöö. Foto: Kulturen

  Senast uppdaterad 4 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 3 oktober, 2019 av Annika Andre