logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Svartbrödernas kloster grundas

   Lund i årtal

svartbroder

1223 grundas dominikanernas (svartbrödernas) kloster vid Kiliansgatan. Detta kommer så småningom att bli en stor klosteranläggning som helt är uppförd i tegel. Dominikanerna bidrog mycket till att tekniken att bygga i tegel utvecklas i Norden. Svartbrödraklostret i Lund är det första i Danmark. Efter reformationen rivs klostret snart och det skall dröja långt in på 1900-talet innan det blir möjligt att lokalisera var det en gång legat.

En arkeologisk undersökning inom Svartbrödraklostret visar att bröderna svarade för sin egen produktion av murtegel, eventuellt har de också kunnat sälja tegel. Ugnen har daterats till cirka 1390 (plus/minus 40 år). Mycket tyder på att här tillverkats tegel under perioden 1370-1400 (cirka).

Läs mer här.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André