logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Svanelyckan

   Kvartersnamnen inom vallarna

Svanelyckan ortofoto 12
Kvarteret Svanelyckan infattas av Sankt Månsgatan, Svanegatan, Gyllenkroks Allé och Högevall.
Området ägdes på 1600-talet av förste stadskommissarien Olof Jensen Svane.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 28 juni, 2018 av Ingrid André