logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Studenten

   Kvartersnamnen inom vallarna

Studenten ortofoto 10
Kvarteret Studenten infattas av Lilla Tomegatan, Stora Tomegatan, Lilla Algatan och Hjortgatan.
Namnet hör samman med att det i denna del av staden tidigt bodde mycket studenter.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 28 juni, 2018 av Ingrid André