logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stora Nordiska kriget

   Lund i årtal

storanordiskakriget

Stora nordiska kriget var ett krig som pågick mellan 1700 och 1721 i norra, mellersta och östra Europa. Kriget utkämpades mellan Sverige, hertigdömet Holstein-Gottorp och 1710–1713 även Osmanska riket å ena sidan och å andra sidan en koalition bestående av Sachsen-Polen, Danmark-Norge och Ryssland.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André