logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stora Kyrkogatan byggs

   Lund i årtal

kyrkogatan1750

1687-1702 planeras och genomförs gatugenombrottet väster om Domkyrkan, det som kommer att bli Stora Kyrkogatan.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén