logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stifts- och sockenindelning i Skåne

   Lund i årtal

sockenindelning

1042-1047 var den norske kungen Magnus även kung över Danmark. Han satte Sven Estridsson att råda över landet. Snart blossade en maktstrid upp som pågick fram till 1047 då Magnus avled och Sven Estridsson till slut blev kung. Sven kom att regera länge – 27 år – och under denna tid skedde mycket av stor betydelse både för Danmark och för Lund. Bland annat genomfördes stifts- och sockenindelning i Skåne.
I början av 1050-talet (före 1054) begärde Sven Estridsson hos påven i Rom att ett danskt ärkebiskopsdöme skulle upprättas. Tanken med detta var att frigöra den danska kyrkan  från ärkestiftet Hamburg-Bremen.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén