logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stenansikte

   Lunds historia | Spadtag

Sandstensskulpturen påträffades 1984 vid utgrävningen i Drottens kyrka. Upp och nervänd, låg den infogad i en trappa mellan långhuset och koret. Där hade den hamnat i samband med premonstratensernas ombyggnad av kyrkan på 1150-talet.

Från början bör stenansiktet ha ingått i den skulpturala utsmyckningen av den stenkyrka (Drotten 1) som Sven Estridsen omkring 1050 lät uppföra – möjligen som Lunds första biskopskyrka.

Skulpturen har suttit inmurad i en vägg och med sin urholkade baldakin bildat tak över en underdel, kanske ett litet altare eller ett vigvattenbäcken.

Det går inte att avgöra vem ansiktet representerar – en biblisk gestalt, en biskop eller en kung. Det mittbenade håret, de stora ögonen, mustaschen och det välansade skägget ger intryck av upphöjd förnämitet. Rester finns av något slags huvudbonad. Stenhuggeriet håller hög klass. Ansiktet har varit bemålat – spår av vit grundmålning finns kvar.

Text och foto: Claes Wahlöö

Läs mer:
Blom, K Arne & Wahlöö, Claes. Drotten. Mitt i den lundensiaka medeltiden. 2007
Gardelin, Gunilla. Kyrkornas Lund. Archaeologica Lundensia XII. 2015.

  Senast uppdaterad 5 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 3 oktober, 2019 av Annika Andre