logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Statsministerafton – en lundatradition

   Studentliv

Kunde statsministern tänka sig att ställa upp på ett möte i Lund och låta sig frågas ut av studenterna? Den frågan fick Tage Erlander när han i april 1955 deltog i en studentafton med representanter för LO, SAF och TCO. Den som frågade var Olof Ruin, studentkårens ordförande i Lund, som hade sett den här aftonmodellen med danska studenter i Köpenhamn.

Den klassiska bilden av Tage Erlander och de två blivande statsministrarna Olof Palme och Ingvar Carlsson.
Foto: Hagblom-Foto/Lunds universitetsbibliotek. 1959.

Tage Erlander tackade ja men varken han eller Olof Ruin kunde väl ana att de öppnade dörren till en succé där statsministrar av olika färg och årgång möter frågvisa, engagerade och ofta kritiska studenter. Fortfarande.

Uppgiften att Per-Albin Hansson hade den första statsministeraftonen redan 1934 bygger på ett missförstånd. Per-Albin Hansson var i Lund då och träffade studenter men han var talare på hälsningsgillet den 4 oktober. Den första statsministeraftonen var med Tage Erlander och den ägde rum i mars 1956. Erlander var glad att ha blivit tillfrågad och såg fram emot mötet med studenterna. Den här miljön passade honom. Han hade trivts under sina studieår i Lund och deltagit i studentlivet. Men lite nervös var han ändå.

Ingvar Karlsson som tillsammans med Olof Palme var politisk sekreterare åt Erlander berättar att tågresan ägnades åt att gå genom möjliga frågor. Tage Erlander har själv berättat att han förberedde sig mycket noggrant till dessa årligen återkommande studentaftnar, mera än till någon av de stora riksdagsdebatterna.

”Timmarna innan mötet blev Tage Erlander som en kapplöpningshäst inför start. Misslyckas i Lund ville han inte!” berättar Ingvar Carlsson.

Aftonen blev, förstås, en framgång och en fortsättning självklar. Fler åhörare och fler frågor. Studenterna köade i timmar för att få en bra plats. Det imponerade på journalister som åkt ner från Stockholm för att bevaka evenemanget.

Redan på den tredje aftonen ändrades programmet så att Erlanders inledning ströks och det gav plats till fler frågor. Allvar och spex blandades.

Statsministeraftonen blev snabbt en kär tradition som höll i sig ända till 1969 då Erlander avgick som partiledare och statsminister. Då hade han medverkat på 14 statsministeraftnar.

Till vänster Olof Palme. Till höger Ingvar Carlsson och till höger om honom rektor magnificus Håkan Westling.

Det var ingen lätt uppgift att ta över mötena efter Tage Erlander. Han hade känt sig hemma i Stora Salen och med atmosfären. Studenterna uppskattade både hans kunnande och hans humor. Olof Palme kom 1970 och även året efter. Då hölls mötet på Olympen som invigdes. Men det var inga lyckade tillställningar. ”Olof Palme förstod sig inte på lundastudenterna”, skriver Rolf Erichs som då var förman för Studentaftonutskottet. Att Palme inte var så pigg på att ta upp Tage Erlanders mantel då kan också ha berott på att den politiska temperaturen i Lunds studentvärld var hög med flera aktiva vänsterfalanger. Palme inbjöds därefter varje år men regeringskansliet tackade artigt nej.

Till 1979 då han plötsligt accepterade att komma på en universitetsafton och svara på frågor. Nu fann han och publiken varandra och sen kom han på statsministerafton varje år – 1985 blev sista gången.

Ola Ullstens tid som regeringschef varade bara ett år, 78 -79 men han hann faktiskt med en statsministerafton.

När Thorbjörn Fälldin var statsminister hann han också med en utfrågning i Lund. Det var i februari 1979. Han kände sig nog ganska obekväm i miljön och inte var han så insatt i frågor som angick studenterna. Men han hade en avväpnande charm som gick hem. På en fråga om studiemedel funderade han ett tag och svarade sen: Nä, nu trillar det inte ner någon pollett. Ett svar som noterades av och i media.

Till vänster Thorbjörn Fälldin. Till höger Ola Ullsten. Bredvid honom t.v. skymtar Sverker Oredsson.

I december 1986 tog Ingvar Carlsson över mötena i Lund. Liksom Tage Erlander hade han studerat här och kände sig hemma i miljön.

1993 var det Carl Bildts tur. Då hade han varit statsminister några år och hade rutin att svara på knepiga frågor.

”Att bli inbjuden till studentafton är att bli intagen i en krets som inte är alldeles vanlig. Jag vet inget annat sammanhang som förenar mig med Albert Schweitzer, Fritjof Nilsson Piraten, Pink Floyd, Albert Speer, Rudi Dutschke och Per Albin Hansson, minns Carl Bildt. Han påpekar också att den verkliga begivenheten är eftersitsen. Han vet att de finns som hoppat över den helt – men själv tillhör han förvisso inte den kretsen.

”En kär och hedrande tradition” säger Göran Persson och har inte nog med superlativer för att beskriva studentaftnarnas betydelse. Själv medverkade han vid tre statsministeraftnar: åren 1999, 2002 och 2005.

Till vänster Carl Bildt, i mitten Göran Persson och till höger Ulf Kristersson.

”Under en studentafton får talaren en bra möjlighet att pröva sin egen politik på en ung, kvalificerad och samhällsintresserad publik. Studentaftonen är en bra pejlare på samtiden och på tidsandan. Men man måste vara väl förberedd. Enkla slagord och ytliga resonemang duger inte. En gnutta självironi och humor underlättar”, summerar han.

2007 prövade utskottet ett nytt grepp och inbjöd fyra före detta statsministrar till ett gemensamt möte: Ola Ullsten, Thorbjörn Fälldin, Ingvar Carlsson och Carl Bildt. Ulf Adelsohn var moderator. Alla kom, glada att ha blivit inbjudna.

Ledande politiker har också gästat lundastudenterna på andra begivenheter som partiledaraftnar och makthavaraftnar.

På senare år har det varit glesare mellan riktiga statsministeraftnar. 2013 var det en afton med Fredrik Reinfeldt och 2015 med Stefan Löfven. Magdalena Andersson deltog också i en studentafton 2015 då hon var finansminister. Och i februari i år (2023) var vår nuvarande statsminister Ulf Kristersson gäst i Lund. Kvällens stora teman var det svenska NATO-medlemskapet, förhandlingarna med Turkiet och de stigande elpriserna. Studenterna tyckte statsministern var lite för försiktig och att han kom undan för enkelt. ”Bra frågor men dåliga svar” var ett omdöme.

Text: Solveig Ståhl, foto (där inget annat anges): Per Lindström

Läs mer
Studentafton: ett lundensiskt fönster mot världen. 2023.

  Senast uppdaterad 19 november, 2023 av Ingrid André
  Publicerad 19 november, 2023 av Ingrid André