logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stadsbönder

   Spadtag

Ett välkänt faktum är att många medeltida lundabor fick ägna mycket arbetstid åt boskapsskötsel, jordbruk, jakt och fiske. Dessa binäringar kom I praktiken att vara viktiga långt in på 1800-talet. Först 1880 förbjöds stallning av kor inom stadsgränsen. Hästarna fick vara kvar långt in på 1900-talet. Från medeltiden och framåt fanns det dessutom gott om odlingsmark innanför vallgränsen, ett förhållande som kom att gälla fram till 1860-talet.

Bildens samling av medeltida redskap omfattar en skära en gödselgrep, en koskälla, en tjuderkätting, en grep, en spadskoning, ett plogskär, en ryktskrapa, en sisare (fårsax), ett ljuster, tre fiskekrokar, en nätsticka och två nålar för nätbindning.

Text och foto: Claes Wahlöö

  Senast uppdaterad 15 oktober, 2019 av caesax
  Publicerad 4 oktober, 2019 av Annika Andre