logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sankt Thomas av Aquino församling

   Lunds historia

Sankt Thomas av Aquino församling (även benämnd Sankt Thomas katolska församling) grundades år 1970 på Råbygatan i Lund.

Katolska kyrkan

Sedermera fick församlingen en egen kyrka på Stora Tomegatan. Där den nya kyrkan byggdes hade det under medeltiden funnits en kyrka som även den hette Sankt Thomas kyrka.  Denna låg i kvarteret Städet vid Adelgatan och Lilla Tomegatan i Lund – men revs 1536 i samband med reformationen.

  Senast uppdaterad 1 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 13 februari, 2011 av caesax