logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Spex, en kär tradition

   Kultur | Studentliv

”Lundaspexet och Lundaspexarna utgör en omistlig del av den lundensiska lärdomshorisonten. Med sin förlängning in i karnevalerna utgör spexandet en förutsättning för att studenter och lärare skall orka med den tunga arbetsbördan…” (sade dåvarande Rector magnificus Håkan Westling vid Lundaspexets 100-årsjubileum den 29 november 1986)

Från urpremiären av Gerda

Kanske finns det lundabor som tror att den svenska studentspextraditionen uppstod i Lund, men så är det inte. Traditionen startade i Uppsala omkring 1850 och det skulle dröja ända till 1886 innan Gerda, det första lundaspexet, sattes upp på Akademiska Föreningen i Lund. Detta blev början till den spexensemble som kallas Lundaspexarna och som sedan fått efterföljare i Lund av en mängd spexsällskap. Spexkulturen är numera spridd i alla de svenska universitetsstäderna. Även i Finland finns en spridd spextradition.

Vad är egentligen ett spex

Ett spex behandlar textmässigt oftast helst respektlöst ett litterärt eller historiskt motiv. Till skillnad från revyn består inte spexet av korta sketcher utan spexet beskriver en sammanhållen (nåja) handling. Det förekommer ofta hänsyftningar till aktuella personer eller händelser. Spexet kan beskrivas som en komisk form av dramatik och det är inte ovanligt med dödsfall inom genren. Det är en blandning av dialog och musiknummer, ofta med dansinslag. Studentspex eller bara spex är en form av amatörteater med stark studentikos anknytning. 

Musiken i spexet består av kända melodier med humoristiska texter, ofta fyllda med ordvitsar. I Lund används ofta klassisk musik eller gammal revymusik, men man lånar även friskt nummer från populärmusiken.

Spexen i Uppsala kännetecknas av att de uppförs på rim och flera av de svenska studentorterna i norra delen av Sverige följer denna tradition. I Lund är däremot inte spexen rimmade och denna tradition är mest spridd i de södra och västra delarna av Sverige.

I Lund finns en stark tradition av att spexarna samspelar med publiken. Det betyder att publiken gärna applåderar ett nummer, som då tas i repris. En replik eller sång kan applåderas flera gånger och därmed framkalla repris på repris.

Från början spelades alla roller av manliga studenter, även de kvinnliga rollerna, kanske beroende på att det faktiskt fanns väldigt få kvinnliga studenter på den tiden. I Lund har t ex Lundaspexarna enbart manliga skådespelare, medan Boelspexarna, som grundades 1994 och har fått sitt namn efter Boel Flodgren, den första kvinnliga rektorn vid ett svenskt universitet, enbart har kvinnliga. Många spexensembler har dock idag såväl kvinnor som män på scenen.

Förutom ensemblen på scenen är det en mängd människor inblandade i spexet; textförfattare, musiker, scenbyggare, klädskapare, sminkörer och tekniker är bara några exempel.

Bland de mest kända Lundaspexen kan nämnas Uarda (1908) och Djingis Khan (1954), vilka fortfarande regelbundet sätts upp av Lundaspexarna.

Lundensiska spexsällskap

I Lund finns det många spexsällskap, t ex: Boelspexarna, Dolusspexet, Hallandsspexet, Helsingborgsspexet (på Campus Helsingborg), Helsingkronaspexet, Jesperspexet, Krischanstaspääxet, Lundaspexarna, Muffinspexarna, Spegatspexet, Toddyspexarna,
Var GladSpexarna, Wermlandsspexet, och kanske finns det fler?

Gymnasiespex i Lund

I Lund finns det också en spextradition på gymnasieskolorna Katedralskolan (Katterevyn, med anor sedan 1940-talet) Spyken (Spyxet) samt Polhemskolan (Pexet). Det är eleverna själva som anordnar spexen, som finansieras via biljettintäkter och sponsring.

Vad betyder egentligen ordet spex

Ordet spex är studentslang, en förkortning av spektakel, ursprungligen från latinets spectaculum – skådespel.


Klicka på bilderna för att förstora

Text: Annika André, foto: Kristoffer Lindblad

Läs mer:

Spex i Lund: en hundraårskrönika/redaktion: Göran Larsson … 1986.

Tio år till av spex/ redaktör: Fredrik Tersmeden. 1998. (Akademiska föreningens årsbok).

  Senast uppdaterad 9 februari, 2020 av Kristoffer Lindblad
  Publicerad 9 februari, 2020 av Ingrid André