logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Spel

   Spadtag

Fynden i Lunds kulturlager visar att lundaborna gärna fördrev tid med olika slags spel. Vanligast är tärningar, men många pjäser och brickor har också kommit i dagen.

Kända brädspel är hnefafl som som finns med i de isländska sagorna, kvarnspel, bräde och dam. Tärningar användes både i strategiska brädspel och vid ren hasard med pengar.

Föremålen på bilden är från den stora arkeologiska undersökningen 1974-75 på PKbankens tomt, norr om Kattesund. Den rektangulära tärningen användes i spelet hnefatafl. Bärnstenstärningen har ögonen placerade som på nutida tärningar där motstående sidor alltid kan adderas till 7. Under äldre medeltid var det oftast 1/2, 3/4 och 5/6. Nästan alla föremålen är tillverkade av hjorthorn och under tiden 1000-1300.

Text: Claes Wahlöö

Läs mer:
Lunds historia 1. 2012
Uppgrävt förflutet för PKbanken i Lund. Archaeologica Lundensia VII. 1976

  Senast uppdaterad 4 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 4 oktober, 2019 av Annika Andre