logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Spanska sjukan stängde Katte

   Lunds historia | Skolor

För mycket plugg, typ. Och latin!!! Fäktning på jympatimmen – coolt Så skulle kanske en elev från dagens skola uttalat sig om skoldagen på Katte för 90 år sedan. Ända till 1955 skrevs det utförliga redogörelser om läsåret på Katedralskolan. Låt oss se vad som hände 1918.

Skolan hade 538 lärjungar – bara pojkar. På höstterminen tillträdde Josua Moberg som rektor. Höstterminen inleddes med inträdes- och flyttningsprövningar, de senare för de kvarsittare som försökt läsa upp sig under sommaren.

Spanska sjukan tvingade skolan att ha stängt i tre veckor: 8-28 oktober. Och Mårtensafton var det skollov. Den 30 november firades 200-årsminnet av Karl XII:s död; eleverna deltog i en högtid och var sen lediga resten av dagen. 76 elever deltog i frivillig undervisning i träslöjd. De betalade 3 kr i terminen för material och tillverkade hockeyklubbor, provrörsställ och växtpressar.

På gymnastiklektionerna undervisades även i fäktning. På vintern var det också skridskoåkning — förklarligt då gymnastiksalen stått oeldad under läsåret. När det var som kallast eldades det dock i en kamin i avklädningsrummet.

Terminsavgiften i gymnasiet var 62 kronor, varav 25 till ljus- och vedkassa, 7 till bibliotek och material, 5 till byggnadsfond. En stor del av eleverna var helt eller delvis befriade från avgift.

På skolan fanns flera livaktiga föreningar, bland dem den nystartade Biologiska föreningen, Kemisk-fysiska föreningen och Katedralskolans Kristliga Gymnasistförbund med många medlemmar..

I årsredogörelsen rapporteras vilka elever som har tagit studentexamen och vilken bana de har valt. Eleven Georg Funkqvist gick till teaterelevskola. Alla som har hoppat av skolan — och de var ganska många — har också noterats.

Under året försågs norra flygelns nedersta våning och sångsalen med elektriskt ljus.

Alla gåvor till skolan redovisas. Alf Sjövall skänkte en gallblåsesten och en snäcka till biologiunder visningen och lärjungen Ragnar Lundberg förärade en uppstoppad kattuggla.

Text: Solveig Ståhl. Gamla Lund Nytt 2008:6

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 22 december, 2010 av Rune Källén