logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Skofabriken Standard

   Västerbro

Skofabriken Standard var först ut med att etablera sig på det nya industriområdet i en nyuppförd byggnad som då låg i en rent lantlig omgivning. Företaget grundades av Johan Helander och Hjalmar Malmqvist 1922, även om verksamheten nog först kom igång något år senare.

Hjalmar Malmkvist, född 1887, började sin bana som tillskärarelev på Eslövs skofabrik. Som färdig gesäll fick han plats vid Berglunds skofabrik i Lund innan han 1920 gjorde ett första försök att bilda ett eget företag.


Personalen vid skofabriken Standard ca 1940. Foto: Emil Grothen/Kulturen.

Skofabriken Standard ombildades 1930 till ett aktiebolag med Helander som verkställande direktör. Vid fabriken tillverkades damskor av märket Stiletto. Man startade försiktigt med ett 20-tal anställda, men växte kontinuerligt och 1935 tillverkade 58 anställda 22 932 par damskor. Kring 1950 var man uppe i 80 anställda, men 1965 lades tillverkningen ned. Huset köptes av Alfa Laval och fanns kvar i slutet av 1980-talet, men är nu rivet.

Text: Otto Ryding


Samtliga artiklar om Västerbro hittar man här.

  Senast uppdaterad 12 januari, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 5 december, 2021 av Ingrid André