logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Skattelängd upprättas

   Lund i årtal

skattelangd

1691 upprättas en sjättepengingslängd över Lund, dvs en skattelängd över stadens borgare. Denna är ett viktigt dokument eftersom den också redogör för gårdarna som fanns i staden vid denna tid.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén