logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sjuarmade ljusstakens kapell

   Domkyrkan

Dom_Sjuarmade1


Dom_Sjuarmade1

Den sjuarmade ljusstakens kapell domineras av en 3,5 meter hög bronsljusstake från slutet av 1400-talet som för tankarna till den sjuarmade ljusstaken i templet i Jerusalem. Ljusstaken är tillverkad i Tyskland och transporterad till Lund i delar. Dess fot består av fyra lejon och mitt på ljusstaken finns de fyra evangelisternas symboler; ängel (Matteus), lejon (Markus), oxe (Lukas) och örn (Johannes). Vid trappan upp till Sjuarmade ljusstakens kapell har en särskild plats skapats till minne av vår tids martyrer. I en pärm kan man läsa mer om några av dem som under 1900-talet fått offra sitt liv för sin tro. Alla medeltida kyrkor har minst en, men oftast flera, beskyddare till vars ära kyrkan är invigd. Lunds domkyrkas beskyddare ses i en stenrelief huggen av Adam van Düren omkring år 1510 på den södra väggen. Beskyddarna är S:t Laurentius, Jungfru Maria och Knut den helige.

Källa: Lunds domkyrkoförsamling

  Senast uppdaterad 14 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 16 maj, 2010 av Rune Källén