logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sigrid

   Kvartersnamnen inom vallarna

Sigrid ortofoto 8
Kvarteret Sigrid infattas av Stora Algatan, Själbodgatan, Stora Sigridsgatan och Lilla Sigridsgatan.
Kvarteret som är ett av Lunds minsta uppstod genom en avstyckning av nuvarande Sankt Mikael 1866 då Sigridsgatorna lades ut. Namnet är efter Sigrid Cedergren som ägde tomten.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 28 juni, 2018 av Ingrid André