logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sankt Måns

   Kvartersnamnen inom vallarna

Kvarteret Sankt Måns infattas av Västergatan, Sankt Månsgatan, Svanegatan och Nygatan.
Kvarteret är namngivet efter Sankt Månsgatan som en gång löpte fram till Sankt Magnus kyrka i kv Svanelyckans nordvästra del inom nuvarande Stadsparken.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 27 juni, 2018 av Ingrid André