logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sankt Laurentius

   Kvartersnamnen inom vallarna

Sankt Laurentius ortofoto 2
Kvarteret Sankt Laurentius infattas av Domkyrkoplanen, Kungsgatan, Stortorget och Kyrkogatan.
Kvarteret omfattar mark som en gång ingick i domkyrkans område och namnet är efter katedralens skyddshelgon.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 27 juni, 2018 av Ingrid André