logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sankt Lars

   Lund växer

Det gamla sjukhuset på Sankt Lars byggdes 1879. Här bedrevs verksamhet fram till 2013. Större delen av den övriga bebyggelse utgörs också av sjukhusbyggnader, men idag finns här andra verksamheter som skolor, vårdboende, kontor med mera. På Gamla Västra Sjukhuset finns även S:t Lars företagspark. På området finns idag också tre flerbostadshus och även ett mindre bostadsområde.

  Senast uppdaterad 11 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 26 mars, 2018 av Rune Källén