logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

S:t Jörgens hospital byggs

   Lund i årtal

StJorgensH

Vid 1100-talets mitt byggs öster om Lund ett sjukhus för de som led av spetälska (lepra), S:t Jörgens hospital. Denna typ av hospital lades alltid en liten bit utanför städerna, man är medveten om smittoriskerna. De intagna lever här ett klosterliknande liv. Under medeltidens senare del blir lepran alltmer ovanlig och S:t Jörgens hospital läggs slutligen ner 1587.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén