logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Drottens kyrka

   Lund i årtal

Drotten

Sankt Drottens kyrka byggs troligen omkring år 1050. Det är en 50 meter lång byggnad med udda form, vilket kan indikera att detta varit en biskopskyrka.

Läs mer om S:t Drottens kyrka här

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André