logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Repslagaren

   Kvartersnamnen inom vallarna

Repslagaren ortofoto 9
Kvarteret Repslagaren infattas av Stora Tvärgatan, Prennegatan, Helgeandsgatan, Tullgatan och Stora Södergatan.
Namnet är inspirerat av Svenska Bindgarnsfabriken vars anläggningar ända till 1946 dominerade en stor del av kvarteret. Rörelsen hade startat 1847 som ett repslageri.
På1960-talet  döptes kvarterets östra del till Bindgarnet. I planeringen ingick då en förlängning av Helgeandsgatan upp till Stora Tvärgatan.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 27 juni, 2018 av Ingrid André