logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Reningsverk byggs

   Lund i årtal

1929 tas beslut om att bygga ett reningsverk för Lund, så att Höjeå inte slutgiltigt ska bli ett avloppsdike.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén