logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Rådmansvången

   Lund växer

Rådmansvången är en stadsdel på Väster i Lund. Området avgränsas av bland annat Trollebergsvägen, Rådmansgatan, Stadsparken, Åkerlund & Rausings anläggning samt Snickarevägen. Lunds borgmästare och rådmän fick förr i tiden delar av sin inkomst från området. Där finns bland annat Patrik Rosengrens park.

Småhustomterna bebyggdes med några få undantag 1947-49. Radhustomterna blev liggande något längre, men 1953-56 uppfördes fem radhuslängor, med vardera sju lägenheter, efter ritningar av Nils Ernstson. Hyreshusbebyggelsen inom den norra delen av Rådmansvången uppfördes av Lund Stads Bostadskommitté som 1946 uppförde åtta hus i kv Pilelyckan med ett antal rymliga lägenheter om 2-3 rok för barnfamiljer.

  Senast uppdaterad 11 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 26 mars, 2018 av Rune Källén