logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Processionskrucifix från 1100-talet

   Spadtaget

I medeltidens Lund med alla dess kyrkor tillhörde religiösa processioner vardagen. Det här processionskorset hittades 1903 i kv Paradis. På korsstammen står Salome med ett rökelsekar och på ändplattorna är det förmodligen evangelisterna som avbildas. Salome var en av kvinnorna vid Jesus kors.

Nithålen höll en gång fast framsidans Jesus-figur.

Korset är tillverkat i brons vid mitten av 1100-talet – troligen i Lund. Det är 33.6 cm högt.

Text: Claes Wahlöö, foto Lars Westrup

Läs mer:
Blomquist, Ragnar. Processionskors. Kulturens årsbok 1956.

  Senast uppdaterad 4 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 3 oktober, 2019 av Annika Andre