logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nytt rådhus vid Stortorget

   Lund i årtal

LundiArtal

Ett nytt rådhus byggs 1586 på den medeltida rådhustomten vid Stortorget. Detta kommer sedan i sin tur att förstöras 1678.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 25 augusti, 2015 av Rune Källén