logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nytt rådhus byggs igen

   Lund i årtal

radhus1735

1699-1700 bygger man återigen rådhus vid Stortorget. Detta är ett korsvirkeshus med tegeltak. Här inryms också utskänkningslokalen Drufwan.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén