logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Norra universitetsområdet

   Tidslinje - Lund växer

Norra Universitetsområdet motsvaras i stora drag av Lunds tekniska högskolas campus, med Tornavägen i väster och Ole Römers väg i öster. Det byggdes på 1960-talet enligt den tidens planeringsideal ”hus i park”. Utvecklingen går idag mot nya bostäder, ett attraktivt parkområde och en successivt allt mer bilfri trafikmiljö. Här finns kvarteren Geneticum, Pålsjö, Tegelugnen och Tegelbruket.

  Senast uppdaterad 11 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 26 mars, 2018 av Rune Källén