logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Norra fäladen

   Lund växer

Norra fäladen byggdes till större delen under det så kallade miljonprogrammet under senare delen av 1960-talet. Detta var mellan åren 1966 och 1972 och vid färdigställandet bodde då cirka 7000 personer här.
 Norra Fäladen har sedan tidigt 1990-tal fortsatt att expandera, bland annat på ladugårdsmarken, Annehem och området närmast motorvägen. Fäladsskolan, som tidigare hetter Svenshögsskolan var den första skolan i området och byggdes 1969.

  Senast uppdaterad 11 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 26 mars, 2018 av Rune Källén