logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nordiska (dansk/svenska) sjuårskriget

   Lund i årtal

storanordiskakriget

Danmark förklarar krig mot Sverige och detta blir inledningen på det nordiska sjuårskriget. Daniel Rantzau samlar ett infanteriregemente i Lund och trupperna lägger samma år sitt vinterläger i staden. Resten av kriget innebär extra skatter och förläggning av krigsfolk för Lund.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André