logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Myntmästarens käpp

   Spadtaget

Ett välkänt faktum är att Lund i sin äldsta fas var starkt inluerat från England. Landet erövrades 1013 av Sven Tveskägg och Knut den store skapade 1018 Nordsjöväldet som omfattade just England samt Danmark och Norge. Personalunionen föll samman 1042. I Lund avtecknade den sig bland annat i den engelskt inspirerade utmyntningen och flera myntmästare har identifierats som engelsmän.

Två av myntmästarna lämnade förutom signerade mynt personliga tillhörigheter efter sig. Efter Leofwine (verksam 1018-50) finns ett rikt dekorerat pennskrinslock i Winchesterstil. På undersidan hade han ristat ”LEOfwine me fecit”.

Det andra föremålet syns på bilden. Det är en 98,5 cm lång stödkäpp med en krycka som skurits som ett drakhuvud, även detta i Winchesterstil. På käppens släta del finns namnet Ulfkil i runor. På hans i Lund präglade mynt (1030-50) stavas namnet ulfcil. Ulfkil är ett nordiskt namn, men han var född i Danelagen dvs i det av danskarna behärskade södra England.

De båda myntarna har uppenbart av sin kung skickats till Lund för att efter anglosaxiska förebilder skapa ett danskt myntväsen. Käppen hittades 1966 bruten i två delar och kastad i en avfallsgrop.

Text och teckning: Claes Wahlöö. Foto: Lars Westrup. 

  Senast uppdaterad 3 december, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 1 oktober, 2022 av Ingrid André