logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Myntet

   Kvartersnamnen inom vallarna

Myntet ortofoto 6
Kvarteret Myntet infattas av Stora Fiskaregatan, Grönegatan, Stålbrogtan, Västergatan och Nygatan.
Belägg finns för att myntverket från 1300-talet intill nedläggningen på 1440-talet  låg i kvarterets nordöstra del.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 27 juni, 2018 av Ingrid André