logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Murgrönan

   Kvartersnamnen inom vallarna

Kvarteret Murgrönan infattas av Lilla Tvärgatan, Lilla Södergatan, Stora Tvärgatan och Stora Södergatan.
Vid namngivningen 1924 tröt tydligen uppslagen, sannolikt beroende på en avsaknad av historietopografiska associationer. Uppenbarligen var en eller flera fasader i kvarterets inre bevuxna med murgröna.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 27 juni, 2018 av Ingrid André