logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Mönstring för krigstjänst införs

   Lund i årtal

monstring

1554 bestäms att mönstring för krigstjänst ska ske varje år i köpstäderna. En sådan mönstringsrulla finns bevarad för år 1558 från Lund och har 180 borgare förtecknade.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 25 augusti, 2015 av Rune Källén