logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Mikaels strid med draken

   Spadtag

På medeltiden låg S:t Mikaels kyrka med sin kyrkogård vid Stora Algatan och Själbodgatan. Rivningen kom efter 1537 på den danske kungens order. En stor del av kyrkogården undersöktes 1986, men grunderna till kyrkan tycks gömma sig under Sigridsgatorna och husen i kv Sigrid.

Stenen från S:t Mikaels kyrka försvann in i historien. Därför blev det en glad överraskning 1968 när reliefkvadern på bilden upptäcktes sittande över mynningen till ett avlopp i Kanikresidensets södra grundmur. Det tegelmurade bostadshuset från 1200-talet moderniserades på 1500-talet och då hämtades blocket i rasmassorna från kyrka bara 100 m bort.

Reliefen på kalkstensblocket är utförd omkring 1150. Man ser ärkeängeln Mikael svinga sitt svärd samtidigt som han med skölden håller undan draken. Denna beskrivs i

Uppenbarelseboken som ”en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden.” Om själva striden heter det ”Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken.” … ”Och han den stora daken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.”

Text: Claes Wahlöö. foto: Kennet Ruona

  Senast uppdaterad 6 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 2 oktober, 2019 av Ingrid André