logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Medeltida storpolitik formade Domkyrkan

   Domkyrkan | Lunds historia

Även i år kan Lund fira ett stort jubileum. 1103, alltså för jämt 900 år sedan, upphöjdes Lund till ärkestift direkt under påven. Lundabiskopen Ascer blev ärkebiskop över ett kyrkligt imperium som omfattade hela Danmark, Sverige, Norge, Island, Färöarna, Grönland och Rugen.

Konstvetaren Thomas Rydén är väl förtrogen med den snåriga förhistoria som hör till och den 27 januari berättade han för Gamla Lunds medlemmar i Kulturens auditorium hur allt hänger ihop. Det blev en lärorik och bitvis krävande lektion i hur världsliga och andliga makthavare hjälpte fram varandra.

Vi tog avstamp i antikens Rom för att över Pippin den lille, tysk-romerske kejsaren Henrik IV och danske kung Erik Ej egod landa i Lunds domkyrka. Där kan vi än i dag se omvälvningen arkitektoniskt illustrerad.

Det var Erik Ej egod som, för att stärka den unga danska statens nationella identitet, lyckades förmå påven att lösgöra Lunds stift från Hamburg-Bremens överhöghet och låta det bli ärkestift över hela Norden. Detta skulle manifesteras i den nya domkyrkan, som redan höll på att byggas.

Stenhuggare hämtades från katedralbyggena i Tyskland för att göra om Lundadomen till metropolitankyrka. Förlaga var kejsarkatedralen i Speyer och ärkesätet i Mainz. Titta på absiden, på de korintiska kapitalen och norra transeptets lejon och serafer. Världsliga och kristna maktsymboler sida vid sida!

En grundläggande pakt mellan världslig och andlig makt slöts redan på 700-talet när Pippin den lille gav påven mark till en egen stat, Vatikanstaten. Pakten stärktes när Karl den store år 800 av påven i Rom lät sig krönas till tysk-romersk kejsare, de antika romerska kejsarnas efterföljare.

Härskarsymboler följde med från båda håll: detaljer från antika praktbyggnader och den kristna föreställningsvärldens himmelske furste på världens tron.

När Henrik IV byggde sin ståtliga gravkyrka i Speyer fanns allt detta på plats. Nu hjälpte det inte just Henrik att befästa sin makt. Hans försök att sätta sig över kyrkan slutade som bekant i en förödmjukande botvandring till Canossa. Det hindrade dock inte Lund att ta efter katedralen i Speyer.

Innan Lundadomen hunnit bli färdig tog mellertid en starkare kejsare (Lothar) vid. Lothar införlivade Danmark i det tysk-romerska riket och Lund kom åter under ärkestiftet Hamburg-Bremen.

Arbetet i Lundadomen avstannade. Stenhuggarna reste vidare till andra praktbyggen (bl a förmodligen till Bergen) och lämnade somligt halvfärdigt. Det kan vi konstatera än i dag.

Snart nog ändrades dock maktbalansen igen och Lund blev åter ärkestift. Det ordnade Erik Emune, som tillsammans med biskop Ascer segrade i slaget vid Fotevik 1134 och därmed kom till makten.

Text: Ingrid Moritz, Gamla Lund Nytt

  Senast uppdaterad 14 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén