logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Mårtensgatan omnämns

   Tidslinje - Lund i årtal

1429 Mårtensgatan (sancti Mortens gadhe) omtalas för första gången.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén