logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Mårtens fälad

   Lund växer

Mårtens fälad utgörs till största delen av villaområden med tvåvåningshus byggda på 1960-talet. Området ligger cirka 2 kilometer öster om Lunds centrum och är lätt att nå via hardebergaspåret, en cykel- och gångväg med samma sträckning som en gång järnvägen ut till Hardeberga.

  Senast uppdaterad 11 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 26 mars, 2018 av Rune Källén