logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Magnus Stenbock kommer till Lund

   Tidslinje - Lund i årtal

Magnus Stenbock

1707 
kom Magnus Stenbock på officiellt besök i Lund. Han hade blivit guvernör för Skåne och skrev i Lund ut krigsfolk ur den skånska allmogen.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén