logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Mästaren från Danmark

   Domkyrkan

JoakimSkovgaard

Sten för sten. Glasbit för glasbit skapade Joakim Skovgaard mosaiken i Lunds domkyrkas absid. På Malmö Museer finns hans skisser bevarade.

JoakimSkovgaard

Den danske konstnären Joakim Skovgaards arbeten spänner över mosaik och glasmålningar, keramiska arbeten, skulptur, gobelänger och bokkonst. 1895 erhöll Skovgaard uppdraget att dekorera Viborgs domkyrka, ett arbete som pågick till 1913 och som betraktas som hans största verk. Vid domkyrkan i Viborg finns även ett särskilt Skovgaardmuseum. 1925 inledde Skovgaard arbetet med att dekorera Lunds domkyrkas absid, ett arbete som avslutades 1927 och som blev Skovgaards sista stora uppdrag.

Malmö museers konsertsal har formats som ett kyrkorum med absiden byggd för Joakim Skovgaards kartong till mosaiken i Lunds domkyrka. Efterhand som mosaiken lades, togs stycke efter stycke av målningen ned och sattes på duk. Det är dessa dukstycken som nu finns i Skovgaardsalen på Malmö konstmuseum.

Dom_Hogkor1

I Lunds domkyrka krävde rummets ljusförhållanden, den högt belägna platsen och de kraftiga arkitekturformerna en stark färgmättad teknik, en stram komposition med markering av mittpunkten, och stora figurer. Mosaiken föreställer uppståndelsen. Kristus står i mitten omgiven av två basunblåsande änglar och ytterligare två änglar som hjälper de uppståndna ur deras gravar.

Skisserna i Malmö sitter lägre än originalet i Lund. Samtidigt som man kan se hela kompositionen är det lättare att se detaljerna. Man ser hur Skovgaard strävat efter rikedom och uttrycksfullhet i rörelser och i ansikten.  Det andra som man slås av när man besöker Skovgaardssalen på Malmö museer är hur stor mosaiken verkligen är. Endast Kristusgestalten är över sex meter hög, en storlek som man inte riktigt uppfattar i Domkyrkans välvda absid.

Källa: Lunds Domkyrkoförsamling

  Senast uppdaterad 14 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 13 maj, 2010 av Rune Källén