logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds stad blir Lunds kommun

   Lund i årtal

LundiArtal

Den 1 januari 1974 träder den kommunreform i kraft som gör att Lunds stad upphör som administrativt begrepp och ersätts med Lunds kommun.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén