logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds första sigill

   Lund i årtal

lundasigill

Lund får sitt första sigill 1350. Omskriften lyder: SECRETUM CIVIUM LUNDENSIUM (Lunds borgares sigill). Sigillet användes så sent som 1587 och är inte ett jordfynd.Den tornförsedda befästningsmuren är en symbolbild. Stadsbefästningen var av betydligt enklare slag, en palissadförsedd jordvall med vallgrav och porttorn som under 1300-talets andra hälft byggdes med tegel. Frågan om vallens tillkomst har varit svårlöst. Dateringarna har växlat mellan 1100-talet och 1300-talets mitt. Dateringar av brostolpar funna i vallgraven vid Västertull pekar mot att stadsbefästningen uppfördes på 1100-talet. I Roskildekrönikan finns en uppgift om att kungen Erik Emune 1134 låter befästa Lund.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén