logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds förste borgmästare

   Lund i årtal

LundiArtal

1353 uppträder för första gången borgmästare i Lund. De var under medeltiden minst två och valdes av rådet, som troligen tillkommer under 1200-talet som ett uttryck för ökande borgerligt självstyre.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén